032/ 666 440


Оферти
Принцес Турс
предлага още:

Черна гораСтолица: Подгорица
Официален език: Черногорски
Най-голям град: Подгорица
Площ: 13 812km/2
Население: 625 266
Валута: Евро (EUR)
Часова зона: GMT+1


Знаме: представлява едноцветно червено платнище, окантено със златен (жълт) кант по ръбовете. В средата на знамето е поставен националния герб на страната. Прието е за официален символ на Черна гора веднага след обявяването на независимостта ѝ на 12 юли 2004 година с решение на Събранието на Република Черна гора. Предишните знамена на Черна гора са били трицветни, наподобяващи сръбския трикольор.

Граничи със: Сърбия на север, Косово на изток, Албания и Адриатическо море на юг и Хърватия и Босна и Херцеговина на запад.

Гъстота на населението: 44,9 д/км2

Средна продължителност на човешкия живот: 74,5 години, като 72,4 години за мъжете и 76,8 години за жените

Религия: православни, мюсюлмани и др.

Столица: Подгорица (143 718 жители – по данни от 2008 година)

Големи градове: Никшич (58 649 жители), Плевля (21 379 жители), Биело поле (15 447 жители), Бар (14 871 жители) и др. – по данни от 2008 година.

Реки: Ибър, Лим, Бояна, Тара и др.

Планини: Проклетия, Дурмитор, Морачка планина, Ловчен и др.

Най-висок връх: Зла Колата (2 534 м), намира се на планината Проклетия.

Държавно устройство: парламентарна република. Държавен глава на Черна гора е президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган в страната е Скупщината, която се състои от 78 депутати, избирани за 4 години. Висш изпълнителен орган в държавата е правителството начело с министър-председател.

Брутен вътрешен продукт на глава от населението, в долари (БВП):

година БВП
2006 3,800
2007 3,800
2008 10,100
2009 9,800
2010 10,100
2011 11,500
2012 12,000

Екскурзии и Почивки - Черна гора